Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.ladamasantcugat.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

 • Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà els béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

 1. Informació general del Lloc web

En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: LA ROST, S.L. (d’ara endavant, “LA ROST”).

Domicili social: Carrer Elies Rogent, local 5-6, Mercat de Torreblanca, Sant Cugat del Vallès, 08172, Barcelona.

C.I.F.: B02790848

E-mail: info@larost.com

Telèfon: 932 552 148

Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (tom 45540, foli 130, fulla 491197, inscripció 2)

 1. Condicions d’Ús

2.1. Accés al Lloc web

L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l’Usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d’aquest. A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un Usuari registrat es reputarán realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu escombraries», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a la ROST davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, LA ROST el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.4. Exclusió de Responsabilitat

LA ROST no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a la ROST l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

LA ROST no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

LA ROST no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, LA ROST només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a la ROST, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de la ROST amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

LA ROST no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a la ROST.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la ROST o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de la ROST o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

 1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. LA ROST i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.

CONDICIONS DE COMPRA

 1. INFORMACIÓ PRÈVIA

LA ROST S.L., informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació i el procés de compra, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en aquesta web.

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet a:

 1. Fer ús d’aquesta pàgina web exclusivament per a realitzar comandes legalment vàlides.
 2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats competents.
 3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzats aquestes dades. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
 4. En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

 

 1. REALITZACIÓ DE COMANDES
 2. Per a poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través de la web l’Usuari pot accedir a través del seu compte (si s’hagués registrat prèviament), o bé realitzar la seva comanda “sense registrar”. Per a accedir com a usuari registrat haurà d’introduir el seu correu electrònic i la contrasenya facilitada en el procés de registre. El Nom d’Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.
 3. iii. Per a procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla, i en el seu cas facilitar les dades que siguin requerits per a la gestió de la comanda, determinant en cada formulari les dades que resulten obligatoris per al procés de compra. Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat en la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar la compra”, i apareixerà en la pantalla corresponent els productes inclosos en la seva compra amb el preu final (IVA i despeses d’enviament inclosos).
 4. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en l’establiment de referència, si hi hagués dificultats quant al subministrament o no quedessin articles en estoc, l’establiment es posarà en contacte amb l’usuari per a informar-lo, oferir-li un producte alternatiu i /o en el seu cas reemborsar-li l’import que pogués haver abonat.
 5. Confirmació de la comanda: Finalitzat el procés de compra apareix l’opció realitzar la comanda, en la qual apareixeran relacionats els productes adquirits, sent responsable el propi usuari de revisar i confirmar els productes i els preus. Una vegada confirmat la comanda i rebuda l’ordre de la comanda, LA ROST S.L. enviarà al seu client un correu electrònic confirmant la compra.
 6. Durant el procés de compra l’Usuari ha de seleccionar l’hora de repartiment o de lliurament a domicili de la comanda, si bé el temps estimat per a procedir al lliurament de les comandes pot estar subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a la ROST S.L.

 

 1. DESISTIMENT

LA ROST S.L. informa l’Usuari que no té obligació d’enviar al consumidor un document de desistiment per a poder revocar la contractació del servei ofert a través de la nostra web en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 1. PREUS

En el moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en Euros, inclòs l’IVA.

Per aplicació de la Llei de l’impost sobre begudes ensucrades i envasades a Catalunya, aprovada per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, del 30 de març), s’informa els nostres clients que el preu de les begudes ensucrades es veurà incrementat amb el suplement corresponent.

 1. PAGAMENTS

En la pantalla corresponent al pagament de la comanda, apareixeran, els diferents mitjans de pagament disponibles en l’establiment de referència.

Els diferents mitjans de pagament amb els quals pot comptar cada establiment són els següents:

 • Targeta de crèdit-dèbit.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targetes, quan s’indiquin els logotips corresponents a les targetes acceptades en cada establiment: Visa, Mastercard i American Express.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l’Usuari. En autoritzar el pagament amb la targeta facilitada està confirmant que és el titular de la targeta.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés

Política de devolució o retorn de pagaments amb targeta:

En els casos en què es demostri que procedeix la devolució o abonament a l’usuari dels pagaments realitzats amb targetes, LA ROST S.L. procurarà realitzar el reemborsament corresponent en compte en el termini de 10 dies hàbils.

6.RECLAMACIONS

L’Usuari pot formular una queixa o reclamació al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a info@larost.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Departament d’Atenció al Client, LA ROST S.L., C/Elies Rogent, Local 5-6 – 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

A més LA ROST S.L. disposa de Fulles de Reclamacions, a la disposició dels seus clients en l’establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació en l’establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.

Conforme al que es disposa en l’Art. 14.1 del Reglament núm. 524/2013 de la UE, l’informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes, que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/